Iznajmljivanje audio i video opreme

Iznajmljivanje audio-video opreme i ostale pratece opreme, transport i montaža, potpuna tehnička realizacija manifestacije – konferencije, promocije, revije, predstave, koncerti, festivali, sportska dešavanja…