Obavljamo simultano prevođenje na jedan, dva ili tri jezika pomoću dvokanalnih i četvorokanalnih IR bežičnih prijemnika (slušalica). Slušalice su udobne, sa mogućošću podešavanja visine tona za svaku slušalicu ponaosob. Na raspolaganju vam je preko 300 prijemnika. IR prenos signala omogućava poverljivost poslovnog skupa: IR talasi ne prolaze kroz zidove, što je slučaj sa klasičnom radio vezom. Pevodilačke kabine napravljene su saglasno važećem stadardu ISO 4043. U kabinama je obezbeđen pun radni komfor. Zbog toga nas prevodioci vrlo često preporučuju budućim klijentima. Vašu konferenciju za štampu, međunarodni simpozijum ili kongres, promociju firme ili tender možemo snimiti u audio formatu i dostaviti Vam snimak na CD-u.biohorizonts_1