Zaštita uzbunjivača

Zaštita uzbunjivača

Konferencija organizovana u okviru projekta „Zaštita uzbunjivača“ koji sprovodi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.