Potpisivanje ugovora o kreditu Japana za sanaciju TENT-a

Potpisivanje ugovora o kreditu Japana za sanaciju TENT-a

Ugovor potpisan u Obrenovcu 24. novembra u 10.00 časova.


Back to previous page